Vivius Praktijkmanager

Ht organisatie systeem voor verloskunde en kraamzorg

Uw praktijk op Orde

      Herkent u de volgende valkuilen in uw praktijkorganisatie:

 • Opnieuw een werkoverlegbesluit nemen, dat 3 jaar geleden al eens was genomen
 • Twee keer per jaar een noodzakelijke actie uitvoeren, hoe ging dat ook al weer? En: is dat inmiddels gedaan?
 • Automatisch doorlopende abonnementen vergeten; dat kost geld.
 • We wijzen naar elkaar als er iets niet goed gaat; wie is verantwoordelijk?
 • Soms gaan dingen onbedoeld niet zoals we hadden afgesproken; hoe leren we daar van?

      De Vivius Praktijkmanager biedt oplossingen:

 • Taakafspraken en verantwoordelijkheden systematisch in beeld
 • Intern VIM- en klachten meldsysteem (wet WKKGZ)
 • Ideen registraties
 • Praktisch documenten en protocollenbeheer
 • Beheer van leveranciers contracten
 • Personeelsrooster module

      Je voordelen:

 • Overzicht, je praktijk op orde
 • Eenvoudig in gebruik
 • Handig als praktijkmanager
 • Onafhankelijk, gericht op je eigen organisatie wensen
 • Aantrekkelijk geprijsd
 • Geschikt voor solopraktijken, gezondheidscentra of samenwerkingsvormen
 • Geschikt voor "certificering" of een goed alternatief daarvoor
 • Ontwikkeld door Verloskundig Centrum Groei en Maarn Consult

      Vraag hier informatie per e-mail aan

 

 >>  Inloggen praktijken

"Vivius"  en  "Uw Praktijk op Orde"  zijn  geregistreerde  handelsnamen  van  Maarn Consult

Maarn Consult:   Postbus 195, 3950 AD  MAARN    info@maarnconsult.nl   KvK: 53439090